Valiliğimiz İl Sosyal Etüt ve proje Müdürlüğümüz ve Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülecek olan“KAMU ÇALIŞANLARINA VE GENÇLERE TÜRK İŞARET DİLİ EĞİTİMİ’’ konulu proje hakkında Vali Yardımcımız Sayın Mustafa Hulusi ARAT’a bilgi sunumu yapıldı. 
        
        Vali Yardımcımız Sayın Mustafa Hulusi ARAT: “ Projenin etkin ve verimli yürütülebilmesi için tüm Kamu, Kurum, Kuruluşları ve STK’lardan eğitime katılımın sağlanmasının; Kurumlarımıza gelen engelli vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sağlayacağını ve Türk İşaret Dili'nin yaygınlaştırılmasının gerektiğini, Ayrıca işitme engelli vatandaşlarımız ile aile fertlerinin de bu eğitimlere katılmalarının fayda sağlayacağını belirtti."
 
        Kamu Kurumlarından ve Sivil Toplum Kuruluşlarından eğitime katılım sağlayacakların Valiliğimiz İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü’müze başvuru yapmalarını, projeye esas eğitim süreci sonunda katılan ve başarı ile tamamlayan katılımcılara sertifika verilecektir.
 
Proje eğitim sürecinin 15 gün boyunca günlük 8 saat, toplamda ise 120 saat sürecek olup, 12.02.2018 tarihinde başlayıp, 28.02.2018 tarihinde sona erecektir.