Hizmetiçi Eğitimler kapsamında Valiliğimiz bünyesindeki Toplum Yararına Çalışma Programı çalışanlarına Müdürlüğümüz Personeli Suzan Aksüt OSMANAĞAOĞLU tarafından 12.04.2018 tarihinde Stresle Başa Çıkma Eğitimi, 13.04.2018 tarihinde ise Öfke Yönetimi Eğitimi verilmiştir.  Stresle Başa Çıkma Eğitimi'nde stresin hayatımızdaki etkileri ve yarattığı baskıyı kontrol etme yöntemleri, Öfke Yönetimi Eğitiminde ise öfke duygusunun hayatımızdaki yansımaları ve nasıl kontrol edilebileceği üzerinde durulmuştur.